Ceník úklidových a zahradních služeb

Můžete využít buď hodinové sazby nebo plošné sazby.

V případě zájmu  nás kontaktujte nebo zavolejte na tel. 774 404211

Pro individuální práce Vám nacením službu po shlédnutí a změření pozemku.

 

Tento ceník je platný od 1.4.2018

 od Záluží u Cerhovic účtujeme 5kč za ujetý 1km pro pravidelné služby,  8kč/1km pro nepravidelné a jednorázové služby. Rekonstrukce, úpravy a zakládání zahrad které trvají delší dobu než 5 dní, účtujeme 6kč/km.

uvedené ceny jsou bez dopravy

  * ÚKLIDOVÉ SLUŽBY  *

ceník na jednorázový a pravidelný úklid najdete zde

ceník na čištění koberců a sedaček najdete zde.

ceník na žehlení prádla najdete zde.

ceník na generální úklid najdete zde.

ceník na mytí oken a žaluzií najdete zde.

  

*ZAHRADNICKÉ SLUŽBY *

první den na Vaší zahradě je vždy počítán jako jednorázový,pokud služba nenavazuje na založení nebo rekonstrukci zahrady. Cena za další dny se odvíjí od délky mezi pracemi a hodinové náročnosti. Pokud  údržby a úpravy na Vaší zahradě začnou být postupem času nepravidelné, odvine se od toho i cena za práci.

Cena za založení zahrady je vždy naceněna předem.

 

hodinová sazba pro pravidelnou a nepravidelnou údržbu

* jednorázová péče o zahradu.....250 - 300 kč/hod/1 osoba nebo dle ceníku ( od 1200kč/den) dle náročnosti práce

" pravidelná péče o zahradu .... od 200kč - 250 kč/hod/1osoba dle pravidelnosti a velikosti zahrady

minimální zakázka za jeden  den je 1200 kč + doprava  bez ohledu na počet hodin. Vyjímkou je nepříznivé počasí, kdy se účtují pouze odpracované hodiny a doprava.

slevové ceny se počítají od druhé služby s vyplánováním služeb minimálně na měsíc dopředu. Případné přesunutí služby na na jiné datum je potřeba domluvit alespoň 14 dní dopředu. 

plošná sazba měsíční

Pro zákazníky kteří nepreferují hodinové sazby, nebo pro menší plochy . 

Plošná  sazba se nepočítá hodinově.Plošná  sazba se počítá plošně dle ceníku a náročnosti zákazníka. Plošné slevy možné dle pravidelnosti služeb.

Pokud chcete platit každý měsíc stejnou částku,určíte si  co chcete udržovat či upravovat pravidelně. změří a spočítá se plocha a tuto cenu budete platit každý měsíc za stále stejnou službu..Práce navíc se budou počítat separátně dle Vašich potřeb a domluvy.

POZOR - pokud zákazník přeruší pravidelnou službu na dobu delší než jeden měsíc ruší se všechny slevy a následující služba se počítá za standartní ceny dle ceníku.(nepočítá se zimní období , dovolená, nepříznivé počasí , případná domluva předem ). Toto platí pro hodinovou i paušální sazbu.

 

Při péči o Vaši zahradu pracují 1-5 osob dle náročnosti a kapacity

sazba pro rekonstrukce, úpravy a opravné zásahy v zahradě

dle náročnosti zanedbaného terénu 280 - 400 kč/hod/1osoba

pro stálé a solventní zákazníky individuální slevy

nebo plošná sazba dle ceníku níže

Nacenění prací se počítá vždy dle ceníku níže.

  péče o zahradu

 

plošné sazby

PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU

nerovnosti 50-100mm ... 15-17kč/m2 dle struktury půdy

nerovnosti 100-200mm ... 30-35kč/m2

nerovnosti nad 200mm ... 50-60kč/m2

Pokrytí terénu zeminou

ruční přesun hmot ... 200-400kč/m3 dle terénu a vzdálenosti

rozprostření ... 120-140kč/m3  dle terénu

ruční prosívání zeminy ... 500-650kč/m3 dle struktury zeminy

ornice,tříděný substrát,netříděný substrát + doprava ... dle ceníku dodavatele

Záhony

vytvoření záhonu - od 100kč/m2 dle zeminy a terénu

rytí - od 80kč/m2 dle terénu a zeminy

 

Péče o trávník

Založení setého trávníku

chemické odplevelení včetně přípravku ... 5kč/m2

příprava půdy (rotavátorování,skopnutí) ... 20-27kč/m2 dle struktury půdy

jemná modelace půdy ...10-12kč/m2 dle povrchu

výsev trávníku včetně semene 22-24kč/m2 dle druhu vybraného travního semene

chemické odplevelení v trávníku včetně přípravku ... 5kč/m2

válcování ... 3kč/m2

přihnojení vícesložkovým hnojivem ... 4kč/m2

1.seč trávníku ... 2kč/m2

dosetí trávníku po 1.seči ... 5kč/m2

návoz zeminy ...  dle množství a ceny dodavatele

Výsev travního semene standartně aplikuji na jaře (březen, duben) a na podzim (září, říjen). V jiných měsících pouze za chladného a deštivého počasí nebo na vlastní riziko zákazníka.

Založení kobercového trávníku

chemické odplevelení včetně přípravku ... 5kč/m2

jemná modelace půdy ... 10-12kčm2  dle povrchu

písek ...dle ceny dodavatele

travní koberec včetně položení ... 180 -240kč/m2 dle ceníku dodavatele a terénu

doprava travního koberce ... dle ceníku dodavatele (25-30kč/km - cena je pouze orientační! )

válcování ... 3kč/m2

přihnojení vícesložkovým hnojivem ... 5kč/m2

1.seč trávníku ... 2kč/m2

Travní koberce standartně aplikuji na jaře (březen,duben) a na podzim (září,říjen). V jiných měsících pouze za chladného a deštivého počasí nebo na vlastní riziko zákazníka.

 

 

Sekání trávníku - sekačka,křovinořez

při použití Vaší sekačky možnost individuální slevy

v ceně je započítán benzín + olej

*sečení trávy do 10cm se sběrem........1 kč/m2

                                    bez sběru..........0,80/m2

 sečení trávy 10-15 cm se sběrem........1,5 kč/m2

                                   bez sběru..........1,20/m2

 sečení trávy 15- 20cm  se sběrem........2 kč/m2

                                  bez sběru...........1,1,70/m2

 sečení trávy 20 - 25cm se sběrem....... 3 kč/m2

                                       bez sběru.........2,50 kč/m2

 sečení trávy 25 cm a více se sběrem.....od 4kč/m2

                                    bez sběru..........od 3kč/m2

 sečení trávy-stařiny............od 4,50kč - 7kč/m2

sečení stařiny,vyhrabání ......7 - 10kč/m2 dle hustoty porostu

 sečení do svahu....příplatek 2 - 5kč/m2 dle svažtosti terénu

sečení křovinořezem ........ od 3kč/m2  dle terénu

*odvoz trávy,listí.....8kč/km + 400Kč/ m3

 

Shrabání listí

*hrabání listí do 50mm .......................12kč/m2

hrabání listí 50mm - 100mm ..............25kč/m2

vertikutace trávníku se sběrem.... 3-5kč/m2 (trávník musí být prostý kamínků,apod.)

*zhošené terénní podmínky.....1 - 2 kč/m2

trávníkové balíčky,odstranění mechu podrobný popis najdete zde

Výsadba trvalek, letniček a travin

hloubení jamek bez výměny půdy ... 5-8kč/ks dle struktury půdy

výsadba rostliny ....3-5kč/ks dle velikosti

přesazení rostliny bal 20-30cm ... 40-50kč/ks dle struktury půdy

přesazení rostliny bal 30-40cm ... 80-95kč/ks dle struktury půdy

výsadba a vyhloubení jam živého plotu v rovině do průměru 25cm

s balem ... 30-35kč/ks dle struktury půdy

bez balu ... 10-15kč/ks dle struktury půdy

Mulčování výsadeb

mulčování výsadeb v rovině ... 20-30kč/m2 dle přístupnosti  terénu (bez materiálu)

mulčování výsadeb ve svahu ... 50-60kč/m2 dle svažitosti a přístupnosti terénu (bez materíálu)

netkaná textilie včetně aplikace a kolíků ... 25-30kč/m2 dle svažitosti terénu bez materíálu)

netkaná textilie včetně aplikace a kolíků k vzrostlým dřevinám ... 30-40kč/m2 dle přístupnosti terénu (bez materíálu)

mulčovací kůra,borka,kačírek + doprava ... dle ceníku dodavatele

soliterní kameny + doprava ... dle ceníku dodavatele

svahy

zpevnění svahu,dřevěná kulatina včetně ukotvení ... 90-100kč/bm dle struktury půdy

kokosová rohož + položení a ukotvení ... 110-150kč/m2 dle hustoty sítě

 

Vypletí rostlin a dřevin

s naložením odpadu na dopravní prostředek nebo uložením do kompostéru (bez odvozu)

pletí + odstranění odkvetlých částí rostlin

letničky a trvalky ... 15-40kč/m2 dle zaplevelení a hustoty výsadby

růže ... 30-50kč/m2 dle zaplevelení

zeleninový záhon ... 15 - 40kč dle zaplevelení

záhon hustě  zaplevelený s plevelem nad 8cm ... 50 - 80kč/m2

záhon silně zaplevelený s plevelem nad 15cm ... 80 - 150kč/m2

 

soliterní dřeviny ... 30-50kč/m2 dle zaplevelení

skupinové dřeviny ... 25-40kč/m2 dle zaplevelení

silně zaplevelený a vysokým plevelem nad 30cm zarostlý záhon ... 150kč/m2

odvoz plevele ... 400kč/m3

 

Výsadby stromů a keřů

výsadba listnatých stromů bez balu

hloubení jamek bez výměny půdy ... 250-350kč/ks dle struktury půdy

výsadba bez balu do výšky 2m ... 50-100kč dle výšky

výsadba bez balu nad 2m ... 100-200kč/ks dle výšky

výsadba listnatých stromů s balem

výsadba a hloubení jam - rozdíl dle struktury půdy

do 100mm ... 50-70kč/ks

100-200mm ... 70-100kč/ks

200-300mm ... 100-140kč/ks

400-600mm ... 400-4680kč/ks

650-800mm ... 1100-1250kč/ks

nad 800mm ... 2200-2400kč/ks

hloubení jam bez balu ... 100-150kč/ks

kůl k ukotvení s úvazkem ... 100-120kč/ks

kůl k ukotvení včetně příčky a úvazku ... 120-150kč/ks

ukotvení dřevin jedním kůlem ... 50-60kč

ukotvení dřevin třemi kůly ... 150-180kč/ks

hnojivo ... 10kč/ks

ochrana kmene juta ... 15kč/m

výsadba jehličnatých stromů

výsadba stromů a hloubení jam - rozdíl dle struktury půdy.

100-200mm ... 100-140kč/ks

200-300mm ... 180-220kč/ks

400-600mm ... 550-800kč/ks

650-800mm ... 1300-1400kč/ks

nad 800mm ... 2000-2600kč/ks

kůly k ukotvení včetně úvazce ... 100-120kč/ks

ukotvení dřevin kůlem ... 50-65kč/ks

ukotvení dřevin třemi kůly ... 150-180kč/ks

hnojivo pro jehličnany ... 15kč/ks

výsadba jehličnatých a listnatých  keřů

hloubení jamek bez výměny půdy ... 10-20kč/ks dle struktury půdy

hloubení jamek - rozdíl dle struktury půdy

výška dřeviny 20-30cm... 14-20kč/ks

výška dřeviny 30-40cm ... 24-30kč/ks

výsadba dřeviny

bal 10-20cm ... 20-25kč/ks

bal 20-30cm ... 40-50kč/ks

bal 30-40cm ... 60-70kč/ks

hloubení jamek a výsadba dřevin ve svahu ... + 30-50% dle svažitosti terénu

rašelina k vřesovištním a jiným dřevinám ... dle ceny dodavatele

Stříhání živých plotů

* stříhání živých plotů do 1m výšky ...15 - 20kč/bm dle hustoty a šíře

 stříhání živých plotů do 2m výšky.....35 - 40kč/bm dle hustoty a šíře

 stříhání živých plotů do 3m výšky......45 - 50kč/bm dle hustoty a šíře

odvoz ostříhaných větví 7kč/km 400kč/m3

Odstranění nežádoucích dřevin,náletů

nevztahuje se na stromy

do výšky 1m bez pařezu - 50kč/m2

do výšky 1m s pařezem - 90kč/m2

do výšky  1-2m bez pařezu - 160-200kč/m2

do výšky 2-3m bez pařezu - 200-250kč/m2

nad 1m bez pařezu ve svahu 300 - 500kč/m2

odstranění náletových pařezů

do 5cm průměru kmene - 130-150kč/ks

5-10cm průměru kmene - 150 - 200kč/ks

ve svahu + 50 - 100% dle svažitosti

větší pařezy neodstraňuji

Řez a průklest ovocných stromů

zákrsky a nízké stromy ... 180 - 270kč/ks dle zahuštění

polokmeny a vysokokmeny ...450-550kč/ks

nebo hodinová sazba

ze země 200 - 250kč/hod dle výšky a rozložitosti stromu

v koruně 250 - 300kč/hod dle výšky a rozložitosti stromu

Řez a průklest ovocných a okrasných keřů

výška do 1,5m ..od .45kč/ks

výška 1,5-3m ...od 125kč/ks

výška 3-5m .....od 260kč/ks

zmlazení ... + 20-30% dle velikosti

růže velkokvěté,malokvěté ... od 6kč/ks

růže pnoucí ... od 15kč/ks

růže sadovnické,živý plor ... od 15kč/ks

odvoz větví 400kč/m3 7kč/km

POSTŘIKY A HNOJIVA

postřik proti dvouděložným plevelům ... 5kč/m2

postřik totálním herbicidem ... 5kč/m2

postřik ovocných stromů včetně přípravku ... 25-30kč/ks dle vzrůstu

hnojení kompletní cererit ... 4kč/m2

hnojení hnojem-granule - 6kč/m2

hnojení podzimní,jarní ... 4-6kč/m2 dle hnojiva

chemické odplevelení po výsadbě

na široko ... 3kč/m2

meziřádkově ... 6kč/m2

BIO

postřik přírodními postřiky provádím na rostliny,zeleninu,keře,stromy

BIO postřik na slimáky  Helix tosta ... 5kč/m2

BIO postřik proti mšicím na mléčné bázi ... 5kč/m2

BIO postřik bylinnými výluhy - dle potřeby ... 5-10kč/m2 dle složení a spotřeby

BIO hnojení bylinnými výluhy - 5-10kč/m2 dle spotřeby

 - PLATBU INKASUJI  PO UKONČENÍ SLUŽBY-

1)v tom stejném dnu,platba na ruku

2)nebo převodem na účet (pouze u pravidelných prací)

 

  *NEJSEM PLÁTCE DPH - ceny jsou konečné

Kontakt

služby pro zahradu a domácnost Záluží u Cerhovic
okres Beroun
Helena Stará
774 404211
nejsem plátce DPH
ičo 71015736